• Názov: Sprievodca FMFI
 • Študent: Linda Jurkasová
 • Školiteľ: Ing. Alexander Šimko, PhD.
 • Anotácia
  Sprievodca FMFI je aplikácia pre Android mobilné telefóny. Jej jadrom je interaktívna mapa fakulty, pomocou ktorej sa môže používateľ zorientovať na FMFI UK. Aplikácia umožňuje vyhľadávať optimálne trasy medzi dvomi bodmi, ako aj pristupovať k rôznym informáciám o miestnostiach a ľuďoch na fakulte. Mobilná aplikácia je podporená serverovou aplikáciou, od ktorej si v súčasnej verzii sťahuje zmeny v dátach o zamestnancoch. Mapa a dáta o miestnostiach sú ale uložené napevno v mobilnom zariadení.
 • Cieľ
  Cieľom študentky je vylepšiť mobilnú a serverovú aplikáciu Sprievodcu FMFI v troch oblastiach:
  1. Všetky dáta, vrátane mapy a dát o miestnostiach, budú uložené na serveri a mobilná aplikácia si bude sťahovať zmeny v dátach. Na tento účel bude potrebné rozšíriť dátový model serverovej aplikácie a nanovo navrhnúť spôsob verzionovania a prístupu k dátam na strane servera, nakoľko súčasná verzia nezvládne rozšírený dátový model.
  2. Pridať podporu pre ďalšie objekty, s ktorými vie aplikácia pracovať: pavilóny, katedry, automaty, otvorené priestory a pod.
  3. Pridať funcionalitu ako navigovanie cez výťahy, aliasy pre vyhľadávanie miestností, zobrazovanie informácii o menu v jedálňach a pod.
  V rámci práce si študentka detailne naštuduje zdrojové kódy súčasnej verzie Sprievodcu FMFI.