Ročníkový projekt 2

Dochádzkový systém

Zachytáva logiku dochádzkového systému, evidenciu zamestnancov, ich príchodov a odchodov z pracoviska a pohybmi po oddeleniach ako aj počítaním celkovo odpracovaných hodín, nadrobených hodín aj ich využitie.

Download

Linky na stiahnutie projektu a dokumentácie