Základné informácie

 • Názov Sprievodca FMFI
 • Študent: Linda Jurkasová
 • Školiteľ: Ing. Alexander Šimko, PhD.

Časový harmonogram

 • Október

  Stránka k bakalárskej práci
  Študovanie kódu predošlej aplikácie

 • November

  Časový harmonogram práce
  Zbieranie potrebných zdrojov
  Rozšírenie dátového modelu na strane servera

 • December

  Úprava ukladania dát na strane klienta
  Stahovanie dát o miestnostiach a mapy zo servera

 • Január

  Pridanie nových objektov do aplikácie
  Odovzdanie prvého prototypu a východiskovej kapitoly

 • Február

  Pridanie daľších funkcionalít aplikácie

 • Marec

  Testovanie aplikácie
  Písanie textu bakalárskej práce

 • Apríl

  Zapracovanie pripomienok
  Finálne úpravy v texte bakalárskej práce

 • Máj

  Odovzdanie bakalárskej práce
  Prezentácia bakalárskej práce

Zdroje

Východiská a prototyp

Link na východiskovú kapitolu
Pre zdrojové kódy prototypu ma kontaktujte na mailovej adrese jurkasova3@uniba.sk

Text

Link na text
Zdrojové kódy nemôžem poskytovať, pretože na všetky nemám autorské práva.
V prípade, že chcete vidieť ako aplikácia beží, kontaktujte ma na adrese jurkasova3@uniba.sk

Denník

 • 18.11.2019 - 24.11.2019

  Úprava štruktúry databázy na serveri
  Implementácia univerzálnej triedy pre reprezentáciu databázových entít
 • 25.11.2019 - 1.12.2019

  Implementácia tried pre prácu s databázou
  Vytvorenie tried pre zakodóvanie údajov na riadok v databáze
  Návrh nového spôsobu verzionovania dát
 • 2.12.2019 - 8.12.2019

  Odstránenie JPA a JTA a použitie JDBC
  Implementácia nového spôsobu verzionovania dát
  Refaktorizácia kódu
 • 9.12.2019 - 15.12.2019

  Implementácia nového spôsobu verzionovania dát
  Študovanie si JAXB
  Návrh novej štruktúry XML pre posielanie zmien klientovi
 • 16.12.2019 - 22.12.2019

  Implementovanie novej štruktúry XML
  Implementovanie databázového pohľadu pre zachovanie štruktúry dát pre staršie verzie mobilnej aplikácie
 • 23.12.2019 - 29.12.2019

  Vianoce
 • 30.12.2019 - 5.1.2020

  Testovanie aktualizácie dát v databáze
  Písanie východiskovej časti
 • 6.1.2020 - 12.1.2020

  Písanie východiskovej časti
 • 13.1.2020 - 19.1.2020

  Refaktorizácia kódu na základe pripomienok školitela
  Testovanie
  Písanie východiskovej časti
 • 20.1.2020 - 26.1.2020

  Optimalizácia databázového pohľadu
  Refaktorizácia kódu
 • 27.1.2020 - 2.2.2020

  Úprava východiskovej časti na základe pripomienok
 • 3.2.2020 - 9.2.2020

  Študovanie zdrojových kódov klientskej aplikácie
 • 10.2.2020 - 16.2.2020

  Zjednotenie kódu a refaktorizácia
  Úprava štruktúry XML kvôli veľkému objemu posielaných dát
  Študovanie JAXB
 • 17.2.2020 - 23.2.2020

  Úprava čítania dát na klientskej strane
  Testovanie
 • 24.2.2020 - 1.3.2020

  Modifikácia štruktúry databázy
  Úprava verzionovania dát
  Kompletná refaktorizácia kódu
 • 2.3.2020 - 8.3.2020

  Implementácia čítania dát z mapy na strane servera
  Vytvorenie nových tabuliek na serveri
  Implementácia verzionovania pre nové dáta
 • 9.3.2020 - 15.3.2020

  Odstránenie čítania lokálnej mapy z klientskej aplikácie
  Mapovanie dát poslaných zo servera na údaje v klientskej aplikácii
  Úprava čítania dát z mapy na strane servera
  Implementácia posielania mapy cez POST request
 • 16.3.2020 - 22.3.2020

  Úprava mapy fakulty uloženej v XML súbore
  Zmena aktualizovania mapy na serveri
  Nasadenie serverovej aplikácie
  Testovanie kompatibility starej verzie mobilnej aplikácie so serverovou aplikáciou
 • 23.3.2020 - 29.3.2020

  Pridanie parsovania katedier na serverovú aplikáciu
  Rozšírenie dátového modelu na serveri
  Pridanie katedier do XML mapy
  Mapovanie kolekcií na väzobné tabuľky
 • 30.3.2020 - 5.4.2020

  Pridanie podpory čítania a perzistovania katedier na mobilnej aplikácii
  Vyhľadanie katedry, jej detail, zobrazenie na mape a zobrazenie pri ľuďoch
  Testovanie
  Vytvorenie generickej metódy na aktualizáciu databázy
 • 6.4.2020 - 12.4.2020

  Mapovanie ID zo servera na mobilnej aplikácii
  Oprava parsovania ľudí z webovej stránky fakulty
  Vytvorenie tabuľky na zápis nekonzistentných názvov miestností
  Implementácia nájdenia ľudí podľa katedry
  Zobrazenie vedúceho a sekretariátu pri katedre vo vyhľadávaní
 • 13.4.2020 - 19.4.2020

  Pridanie podpory pre otvorené priestory na mape
  Vykresľovanie otvorených priestorov v mobilnej aplikácii
  Pridanie zariadenia miestností na server
  Zobrazenie zariadenia v detaile miestnosti
  Testovanie
 • 20.4.2020 - 26.4.2020

  Pridanie vrcholov a hrán do grafu pre výťahy
  Implementácia navigovania cez výťahy
  Refaktorizácia
 • 27.4.2020 - 3.5.2020

  Pridanie automatov do mapy
  Podpora automatov na serveri
  Vykreslenie automatov na mape, ich detail a navigácia
 • 4.5.2020 - 10.5.2020

  Písanie bakalárskej práce
 • 11.5.2020 - 17.5.2020

  Písanie bakalárskej práce
 • 18.5.2020 - 24.5.2020

  Písanie bakalárskej práce
 • 25.5.2020 - 31.5.2020

  Písanie bakalárskej práce